Category Archives: Living & working in Vietnam

Nghỉ học phổ thông, tự học ở nhà – Girl Plus – MeKash

Ông Đặng Quốc Anh hướng dẫn hai con là Đặng Nhật Anh (bìa phải) và Đặng Thái Anh học tại nhà – Ảnh: NHƯ HÙNG Chúng tôi biết đến Thái Anh và Nhật Anh thông qua nhà giáo dạy vật … Continue reading

Posted in Giáo dục, Living & working in Vietnam | Tagged , , , | Leave a comment

Reverie of Vietnam by Oliver Astrologo

Posted in Living & working in Vietnam | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Living and working in Vietnam

Documents for living and working Whenever it is necessary to visit a government office, it is important to arrive 15-30 minutes before opening time in order to take a number and get faster service. Typical opening hours for government offices … Continue reading

Posted in Living & working in Vietnam | Tagged , , , , , , | Leave a comment