Tag Archives: homeschool

Nghỉ học phổ thông, tự học ở nhà – Girl Plus – MeKash

Ông Đặng Quốc Anh hướng dẫn hai con là Đặng Nhật Anh (bìa phải) và Đặng Thái Anh học tại nhà – Ảnh: NHƯ HÙNG Chúng tôi biết đến Thái Anh và Nhật Anh thông qua nhà giáo dạy vật … Continue reading

Posted in Giáo dục, Living & working in Vietnam | Tagged , , , | Leave a comment

Education System Broken: Let’s Try ‘Ed-Exit’ – Ron Paul Liberty Report

A centrally planned education system can no more meet the unique needs of every child than a centrally planned economic system can meet the unique needs of every worker and consumer…. The centralization and politicization of education is rooted in the … Continue reading

Posted in Education news | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Study.com offers low-cost college credit worldwide

Posted in Education news | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dr. Wile’s new homeschool science book

Posted in Education news | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Christian homeschool chemistry book review

Posted in Education news | Tagged , , , , , , , | Leave a comment