Tag Archives: Việt Nam

Nghỉ học phổ thông, tự học ở nhà – Girl Plus – MeKash

Ông Đặng Quốc Anh hướng dẫn hai con là Đặng Nhật Anh (bìa phải) và Đặng Thái Anh học tại nhà – Ảnh: NHƯ HÙNG Chúng tôi biết đến Thái Anh và Nhật Anh thông qua nhà giáo dạy vật … Continue reading

Posted in Giáo dục, Living & working in Vietnam | Tagged , , , | Leave a comment

Năm mới thật theo Kinh Thánh

Lúa mạch tươi mới và trăng non  

Posted in Lịch của Chúa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment